Normisjon

Normisjon har en lokalforening på Østre Kvelde bedehus, og tilhører regionen Vestfold/Buskerud. Normisjons arbeid spenner fra stort til smått, i innland og utland. Hjemmesiden til hovedorganisasjonen finner du her. 

Formann i lokalforeningen i Østre Kvelde er Kari Næss Fuglestein, tlf: 481 16 222.
Normisjon har Bedehuset den fjerde søndagen i måneden.

Østre Kvelde Normisjon driver også Fredagsklubben (5.-7. klasse) og Ten-in (8. kl og oppover). Kvelde Ten-In samles fredager i partallsuker fra kl 20:00, utenom skolens sommerferie og juleferie. Det er samling med andakt, sang og ulike aktiviteter. Kontaktperson for Kvelde Ten-In er Jørn Gjone, tlf.: 99 78 61 83. Kvelde Ten-In er innmeldt i Acta, barn og unge i Normisjon.  

Ø. Kvelde Normisjon har også en facebook-side.