Utleie

Takster og regler for bruk:

Samlinger i lillesal eller peisestue «uten kaffe» kr. 200,- pr. samling
Samlinger i lillesal eller peisestue «med kaffe» kr. 250,- pr. samling
Samlinger i storesalen «uten kaffe» kr. 400,- pr. samling
Samlinger i storesalen «med kaffe» kr. 600,- pr. samling

Private arrangementer, selskaper, minnesamvær o.l. kr. 1600,- pr. samling

For ekstraordinære arrangementer og/eller arrangementer som krever tilleggsdager, fastsettes prisen av utleieansvarlig.

Bedehuset bankkonto er 1226.13.42276

Tilrigging, pynting og rengjøring/oppvask etter bruk, og ansvar for forsvarlig parkering tilligger leietaker.

Mangler og eller skader som er eller oppstår under arrangementet, varsles på tlf. 480 37 600.

Ansvarlig for utleie av bedehuset er Kari og Helge Mangelrød, mob: 906 83 627 eller 915 74 166.

For mer info, se Østre Kvelde Bedehus sitt dokument for utleie