Utleie

Leietakstene er:

  • Private arrangementer  kr. 1200,-
  • Utlodning i regi av stedets foreninger kr.   750,-
  • Møter i Storsalen kr.   350,-
  • Møter i Lillesalen kr.   150,-

Bedehuset bankkonto er 1226.13.42276

Tilrigging, pynting og rengjøring/oppvask etter bruk, og ansvar for forsvarlig parkering tilligger leietaker.

Mangler og eller skader som er eller oppstår under arrangementet, varsles på tlf. 480 37 600.

Ansvarlig for utleie av bedehuset er Kari og Helge Mangelrød, mob: 906 83 627 eller 915 74 166.