Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL)

I koronatiden: se NLL for mer informasjon! Her er det også informasjon om direktesendte møter.

 

NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Finnmark. Hjemmesiden til hovedorganisasjonen finner du her.

NLL har en lokalforening i Østre Kvelde, og har søndagsmøter på Bedehuset (ofte den fjerde søndagen i måneden), i tillegg til en møteuke på våren og en møteuke på høsten. Det er også faste husmøter i området, som regel andre fredagen i måneden.

Formann i lokalforeningen er Leif Børge Larsen, tlf.: 480 97 482

Hjemmesiden til for hovedorganisasjonen finner du her.