Søndagsskolen

Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper. Bygger på en evangelisk-luthersk basis, og er økumenisk orientert.

Liv Sissel Holm er kontaktperson for Østre Kvelde Søndagsskole, mob: 918 32 436.