Norges Samemisjon

Samemisjonen har møter på Østre Kvelde bedehus, og foreningen tilhører Oslo og Romerike krets. Kretsen utgjøres av fylkene Oslo, Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Samemisjonen ønsker å formidle det kristne budskapet og å utføre barmhjertighetsarbeid for – og sammen med – samene. Hjemmesiden til hovedorganisasjonen finner du her. 

Formann i foreningen i Østre Kvelde er Helge Mangelrød, tlf: 915 74 166.
Samemisjon har Bedehuset den tredje søndagen i måneden.

 

Ønsker du å gi en gave?

Kretsens kontonummer: 1609 50 31211
Kretsens vippsnr: 220065
Kretsens organisasjonsnr: 921409702