Om oss

Normisjon: Kari Næss Fuglestein, 481 16 222
Det norske Misjonsselskap: Ole Næss Holm, 911 79 403
Norsk Luthersk Misjonssamband: Olaf Holm, 957 01 270
Samemisjon: Helge Mangelrød, 915 74 166
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon: Leif Børge Larsen, 480 97 482

Ansvarlig for utleie av bedehuset: Kari og Helge Mangelrød, 906 83 627 – 915 74 166.
Styreleder for bedehuset: Olav Bergene Holm, 480 37 600
Kasserer for bedehuset: Øyvind Farstad, 909 65 559